Avdelningar

Våra barn är uppdelade på 3 block, Björken, Eken och Lönnen. Barnen är uppdelade i åldersnära grupper.

Dagsrutiner

6:30 öppnar förskolan på Lönnen.

7:00 serveras frukost, vi uppskattar att de barn som ska äta är här i tid för att kunna vinka av ordentligt, många barn upplever det jobbigt att komma när alla redan sitter ned runt borden.

8:00 tar vi emot barnen ute eller inne på respektive avdelning.

10:45 serveras lunch för yngre barn.
11:00 serveras lunch för de äldre barnen.

14:15 serveras mellanmål.

16:30 har vi slagit ihop avdelningarna, vid fint väder stänger förskolan utomhus, vid dåligt väder väder stänger förskolan inomhus.

17:30 stänger förskolan. 

 

Telefonnummer till avdelningarna:
Lönnen och köket har telefonnummer 0174 270 123
Eken har telefonnummer 0174 270 124
Björken har telefonnummer 0174 270 125

Uppdaterad:

Andra sidor under: Avdelningar