Avdelningar

Barnen är uppdelade på 3 avdelningar. På Eken och Lönnen är barnen 1-3 år, på avdelningen Björken är barnen 4-5 år.
Avdelningarna arbetar tillsammans i olika lärgrupper under dagen.

 

Länna bild.jpg

 

 

Uppdaterad: