Verksamhet och pedagogik

Värdegrund

Trygghet – förskolan strävar efter en miljö där ALLA känner sig trygga
 
Allas lika värde – vi respekterar varje individ och ALLAS olikheter

Nyfiket lärande – Vi strävar efter en lärmiljö som väcker nyfikenhet och leder till ett livslångt lärande hos ALLA

Länna verksamhet.jpg

Uppdaterad:

Andra sidor under: Verksamhet och pedagogik