Styrdokument

Förskolans mål

”Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”

 

Förskoleverksamhetens vision lyder;
Uppsalas föräldrar skall alltid tycka att vi har den bästa förskoleverksamheten – då blir vi Det självklara valet.
Vårt motto är ”Alla barn ska lyckas”


En förskola där barn upplever meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet, främjar vänskap och förebygger kränkningar. I sådan miljö växer självförtroende, respekt och tolerans. En verksamhet som saknar mening och lust kan vara en grogrund för trakasserier och annan kränkande behandling.

På förskolan kan du läsa "planen mot diskriminering och kränkande behandling".