Förskolans Värdegrund

  • Trygghet – förskolan strävar efter en miljö där ALLA känner sig trygga
  • Allas lika värde – vi respekterar varje individ och ALLAS olikheter.

  • Nyfiket lärande – Vi strävar efter en lärmiljö som väcker nyfikenhet och leder till ett livslångt lärande hos ALLA.
Uppdaterad: