Förskolans barnsyn

Det trygga barnet – Vi vill här på förskolan att barnen skall känna trygghet och uppskattning för den man är, att våga vara sig själva.

Det respekterade barnet – Alla barn här på förskolan har samma värde. Vi vill att barnen skall våga uttrycka sina känslor och åsikter. Det är viktigt att vi som pedagoger respekterar dessa, så barnen känner sig tagna på allvar och känner sig värdefulla.

Det kompetenta barnet – Här på förskolan tror vi på barnens styrkor och kompetenser, därför är det viktigt att barnen ges tid och får rätt verktyg för att klara av saker själva. Genom det känner barnen tro på sin egen styrka och kompetens.

Det forskande barnet – Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet, ge barnen tid och en inspirerande lärmiljö. Barnen skall ges möjlighet att utforska sina egna intressen och på så sätt vill vi väcka barnets lust till att söka kunskap och utveckla sitt eget lärande

Uppdaterad: