Förskolans projektfokus ur ett normkreativperspektiv

Om värden och omvärlden i ett hållbarhetsperspektiv.

Temafokus 2018-2019

Syftet:

  • att barn ska få rika tillfällen att skapa relation till vår omvärld och dess natur.
  • att barnen ska få rika tillfällen att reflektera, argumentera, fundera och utforska vår omvärld.
  • att barnen ska få möta en normkreativ pedagogik där alla barn ges samma möjlighet att utveckla en variation av förmågor oavsett kön, ålder, tro, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionvariationer.

Mål:

  • att varje barn får möta en hållbar och normkreativ utbildning som möjliggör en ekonomisk, social och ekologisk framtid.
Uppdaterad: