Förskolans kunskapssyn

skapande lövmålning

Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet, ge barnen tid och en inspirerande lärmiljö. Barnen skall ges möjlighet att utforska sina egna intressen och på så sätt vill vi väcka barnets lust till att söka kunskap och utveckla sitt eget lärande.

Vi pedagoger på Länna förskola tror att detta sker genom en lustfull miljö och samspel mellan barnen. Det anser vi är nyckeln till ett livslångt lärande.

Uppdaterad: