Förskolans gemensamma utvecklingsområden

Vi arbetar med förskoleverksamhetens strategiska utvecklingsområden som är:
Undervisning i förskolan och Digitalisering för lärande.

Uppdaterad: