VFU Verksamhets förlagd utbildning

Förskolan tar ibland emot lärarstudenter på verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

VFU ger lärarstudenten tillfälle att i verksamheten studera läraryrket och de ämnen de väljer i sin utbildning. Under VFU förbereds studenten därmed för kommande yrkesverksamhet och får praktiska erfarenheter som kan användas i fortsatta studier.

VFU förenar de teoretiska och praktiska delarna av utbildningen.
Exempel: I samarbete med och under handledning av ett lärarlag på förskola får studenten ta del av den dagliga planeringen, undervisningen och uppföljning. Hen kommer också att få ta del av samarbetet med barn och föräldrar. 

Uppdaterad: