Förskolan är stängd 7/9 och 8/9

Pedagogerna har studiedagar.

Länna förskola är stängd 7/9 och 8/9, pedagogerna har studiedag.

27 juni 2017