Länna fsk

Länna förskola är belägen i en vacker bruksmiljö 2 mil öster om Uppsala.

Förskolan har en stor gård och vackra omgivningar med skogar, sjöar och hagar.  Naturen är ett självklart och viktigt inslag i förskolans verksamheten

Förskolans mål

”Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar”

Förskoleverksamhetens vision lyder;
Uppsalas föräldrar skall alltid tycka att vi har den bästa förskoleverksamheten – då blir vi Det självklara valet.
Vårt motto är ”Alla barn ska lyckas”

 Uppdaterad: